Sex nám řídí vnitřní hodiny. Jste sova nebo skřivan?

Všichni ví, že se lidé podle vstávání a vlastních vnitřních hodin především, dělí na dvě skupiny, a sice na skřivany a sovy. Každé toto zvíře je také spojeno s povahovými rysy, ale také rozdíly, které jsou vidět v jejich sexuálním životě.
Read more